FŐBB REFERENCIÁK 2012. OKTÓBER – 2015. JÚNIUS (VITUKI Hungary Kft.)

A MUNKA CÍME, TÁRGYA   IDEJE   MEGRENDELŐ
         
Telephelyjellemzők (új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen) meghatározása természeti eredetű veszélyeztető tényezők tekintetében, „a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről” szóló a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint.
 • Szélsőséges kis- és nagyvízi Duna vízhozamok és vízhőmérsékletek számítása, két (extrém és valószínű) klimatológiai forgatókönyv esetére, az előfordulási gyakorisági eloszlások szélsőséges értékig történő meghatározásával,
 • Extrém természeti- és művi körülmények hatásainak vizsgálata a telephely árvízi érintettségére és a hűtővízkivételi biztonságra, 1D hidrodinamikai modellvizsgálattal, szélsőséges és valószínű klímaváltozási esetre,
 • Szélsőséges dunai kis- és nagyvízi események 2D modellvizsgálata, a tervezett telephely hűtővízkivételi biztonságának és árvízi érintettségének meghatározása, a Duna 1500-1530 fkm szelvények közötti szakaszán, a kommunális szennyvíz elkeveredés-vizsgálatának megújítása, két klimatológiai forgatókönyv esetére,
 • Extrém nagycsapadékokból származó villámárvizek hatásának vizsgálata, a 100 000 évente visszatérő csapadékesemények hatására.
    2015   MVM ERBE Zrt.
           
  „Paksi Atomerőmű - Duna nagyvízi mederlehatárolás módosítását megalapozó munkarészek”, ’Mértékadó árvízszintek eloszlásának és az árvízi levezető sávoknak a meghatározása, 2D hidrodinamikai modell alkalmazásával, a Duna 1523-1530 fkm szakaszára’   2014 – 2015   FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt./MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
           
  A TUBOSIDER Hungária Kft. által gyártott, Magyarországon beépített SPIREL hullámosított acél csőszerkezetek utóvizsgálata   2014   TUBOSIDER Hungária Kft.
           
  Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangolása az Ipoly vízgyűjtőjén (Joint Ipoly Catchment Management)” című, HUSK/1101/2.1.1/0153 számú „JICM – Az Ipoly közös vízgyűjtő-gazdálkodása” projektrész végrehajtása (Ipoly 1D HEC-RAS hidrodinamikai- és vízminőségi modell fejlesztése és alkalmazása),   2014   Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI)
           
  Közreműködés a „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001)” tárgyú projekt megvalósításában   2014   KSzI Kft.
           
  Nagyvízi mederkezelési tervek készítése (Duna[Szob-Tass], Ipoly[Szob-Ipolytarnóc], Zagyva[Apc-Szentlőrinckáta]), (Duna[Szentendrei Duna-ág,  02.NMT.01., 02.NMT.02., 02NMT.04., és a BUDAPEST Duna szaka­szokra], Ipoly[02.NMT.05., 02.NMT.06. Ipoly szakaszokra], Zagyva[02.NMT.07.] Zagyva szakaszra   2014   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-VIZIG
           
  „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) – Duna folyam 02.NMT.03 (Tass-Dunaföldvár Duna-szakasz) tervszámú Duna szakaszra   2014   VIZITERV Environ Kft./OVF
           
  A Paksi Atomerőmű bővítése környezeti hatástanulmányának kidolgozása - árvízvédelem, vízjárás- és hordalékjárás vizsgálata, vízkivételi biztonság vizsgálata, szennyvízbevezetés és melegvíz-bevezetés elkeveredés-vizsgálata, Duna meder-morfodinamikai vizsgálata, hidrodinamikai modellezés és hidrológiai statisztika alkalmazásával   2012 – 2014   MVM ERBE Zrt.
           
  Kiviteli tervdokumentáció (I. Ütem) kidolgozása, Tök Község szennyvízelvezető hálózatának megvalósításához   2014   COLAS ALTERRA Zrt
           
  A Duna 1630 - 1660 fkm szakaszán, elektronikus hajózási térkép (IENC) készítéséhez medermérések végzése   2014   MÉRDAN Bt.
           
  A telephely engedélyeztetés és a környezeti hatástanulmány össze­állítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és végrehajtása során, a „Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése" szakterületi programban, A telephely és környezetének hidrológiai jellemzése, modellezése, valamint a Duna meder és partfal állapota, a Duna meder változásának, valamint hőterhelésének modellezése alprogramok kidolgozása és végrehajtása’ (Lévai projekt),   2012-2014   MVM ERBE Zrt.
           
  A Zala-vízgyűjtő csapadék-lefolyás előrejelző modelljének, valamint egydimenziós (1D) hidrodinamikai modelljének fejlesztése   2014-2015   Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
           
  A Balaton-vízgyűjtő rövidtávú (7 napos) lefolyás előrejelző modelljének fejlesztése - hidrológiai modellezés   2014   Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
           

  Létesítményellenőrzési feladatok ellátása, üzemközi műszaki ellenőrzés (meder- és hordalékmozgás, statikai- és állékonysági monitoring, stb.):

  * A Paksi Atomerőmű külső hűtővízrendszerének (vízépítési létesítményeinek) rendszeres műszaki ellenőrzése, Öregedéskezelési program végrehajtása (külső hűtővízkör műtárgyai),
  * A Kiskörei Vízlépcső és a Tiszaroffi árvízvédelmi tározó észak és déli műtárgyának, a Nagykunsági árvízvédelmi tározó töltő-ürítő műtárgyának létesítmény­ellenőrzési mérése és kiértékelése,
  * A Tiszalöki vízlépcső és a Cigánd tározó beeresztő műtárgy létesítményellenőrzése,
   

  2013-2014

  2013-2014


  2013-2014

   

  Paksi Atomerőmű Zrt.

  KÖTI-VIZIG

   

  Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉM-VIZIG)

           

  CarpathCC projekt: “Carpath Climate Change Framework Project, Preparatory action on climate in the Carpathian region – In - depth assessments of vulnerability of environmental resources and ecosystem-based adaptation measures” ENV.D.l/FRA/2011/0006., (2012. október - 2014 április) * A kutatás tárgya a Kárpátok vízi és ökológiai rendszereinek, valamint ökoszisztéma szolgáltatásainak sebezhetősége a klímaváltozás hatásaira; adaptációs stratégiák kezdeményezése.
  * A 6-os munkacsomag koordinációja: ’Integrated vulnerability assessments in focal areas.’.Integrált sebezhetőség-vizsgálat esettanulmány-területeken.

    2010-2014   Európai Bizottság /Regional Environmental Center (REC)
           

  ’A felszíni vizek hasznosításához kapcsolódó megújuló energiatermelési lehetőségek számbavétele’

  * A vízenergia készlet meglétének számszerűsítése az Eger-patak esetében, annak jellemző vízfolyás-szakaszaira.
  * Az Eger-patak vízgyűjtő területének jellemző és szélső lefolyási viszonyainak meghatározása hidrodinamikai modell fejlesztésével.
  „A megújuló természeti erőforrások potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében, egy energetikailag fenntartható modellrégió kialakítása céljából magyar-német közreműködéssel” című, a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 számú pályázatának keretében annak, 5. Felszíni vizek állapotának, és hasznosításának kutatása c. al-projektjében.
    2013-2014   Eszterházy Károly Főiskola
           
  Nyilt árterekkel rendelkező települések vízkár-elhárítási terveinek elkészítése (Százhalombatta, Vámosmikola, Hont, Drégelypalánk, Ipolyszög, Őrhalom, Hugyag, Szécsény, Ludányhalászi, Nógrádszakáll, Litke, Ipolytarnóc), a 2013. év júniusi, minden eddigi tetőzési szinteket meghaladó (LNV) Dunai árvízi események figyelembe vételével   2014   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)
           
  Tassi Zsilip bakdarujának tartószerkezeti vizsgálata és szakvélemény készítése, a műtárgy körüli közeg geoelektromos vizsgálata és a vizsgálat alapján szakvélemény kidolgozása   2014   BAYER CONSTRUCT Kft.
           

  A Dunán 2013. év júniusában levonult, minden eddigi tetőző magasságot (LNV) meghaladó rendkívüli árhullám alapján, a felkészülés és védekezés tervezésének alapjaként szolgáló mértékadó árvízszintek (MÁSZ) soron kívüli felülvizsgálata”,

  Konzorciumban a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékkel
    2013   Országos Vízügyi Főigazgatóság(OVF)
           
  A Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentése (továbbiakban: VBJ) „2. A telephely leírása” című fejezetének 2013. évi aktualizálásához az atomerőmű tágabb és szűkebb környezetében lévő Duna szakasz hidrológiai jellemzőinek felülvizsgálatával és aktualizálásával a 2012. évi adatok, mérési eredmények alapján   2013   PÖYRY ERŐTERV Zrt.
           
  RSD műtárgyak (Tassi- és Kvassay zsilip) teljes körű ellenőrzése, műszaki felmérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, a 2013. évi rendkívüli Duna-folyami árvíz levonulását követően   2013   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)
           
  Helyi vízkár-elhárítási tervek készítése (Kismaros, Verőce, Zebegény, Szob, Szentendre), a 2013. év júniusi, minden eddigi tetőzési szinteket meghaladó (LNV) Dunai árvízi események figyelembe vételével,   2013   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)
           
  A 2013. év június havi Dunai árvíz, KDV-VIZIG területén kialakuló árvízi tetőzési szintjeinek meghatározása GPS technológiával, a tetőzési pontok állandósításával és bemérésével, a KDV-VIZIG által meghatározott árvízi jelenségek helyének bemérésével   2013   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)
           
  Önkormányzati ideiglenes árvízvédelmi művek felmérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, a 2013. évi rendkívüli Duna-folyami árvíz levonulását követően   2013   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)
           
  A 2013. év június havi Dunai árvíz idején létesített ideiglenes árvízvédelmi művek felmérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén   2013   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)
           
  Elkeveredés vizsgálat az Érdi szennyvíztisztító telep tisztított vizének (Duna 1627+420 fkm szelvényébe történő) bevezetésére - (2D /kétdimenziós/ numerikus hidrodinamikai és transzport-modell adaptációja a Duna érdi szakaszára   2012-2013   Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
           
  Tisza Erőmű Kft. vízjogi üzemeltetési engedélyében a hűtővíz csatorna hideg ág mederstabilizálása érdekében előírt, az ÉM-KTVF általi elfogadásra alkalmas intézkedési terv elkészítése, 2013   2013   Tisza Erőmű Kft.
           
  Nagykunsági árapasztó tározó töltő-ürítő műtárgyának létesítményellenőrzése   2012   Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTI-VIZIG)
           
  Kiskörei vízlépcső létesítményellenőrzése, 2012.   2012   Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTI-VIZIG)
           
  Tiszaroffi árapasztó tározó Északi és Déli műtrágyainak létesítményellenőrzése, 2012.   2012   Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTI-VIZIG)
           
  Paksi Atomerőmű külső hűtővízrendszer műtárgyainak létesítményellenőrzése, 2012   2012   MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
           
  Tiszalöki vízlépcső létesítményellenőrzése   2012   Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉM-VIZIG)
           
  Cigándi árapasztó tározó töltő-ürítő műtárgyának létesítményellenőrzése, 2012.   2012   Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉM-VIZIG)
           
  Tiszai Hőerőmű létesítményellenőrzése, 2012   2012   AES Tisza Erőmű Kft.
           
  Paksi Atomerőmű állapotvizsgálati és öregedéskezelési jelentések, vagy ezekkel kapcsolatba hozható tervek tartalmának digitális adattáblázat szintű feldolgozása, 2012.   2012   ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Kft.)